Outsourcing Płac

Dla tych, którzy chcą aby usługi płacowe przynosiły rezultaty, którymi można się pochwalić i jednocześnie były prowadzone  przy  ich minimalnym zaangażowaniu.

UCMS Group jest dostawcą BPO, który daje elastyczne wsparcie w pełnym zakresie usług administracji biznesu, w tym outsourcingu płac.
Staramy się być Twoim codziennym bohaterem i najlepszym pracownikiem, na którym możesz zawsze polegać , liczyć na jego ekspercką wiedzę oraz doświadczenie w zakresie usług płacowych. Wspieramy naszych Klientów w obsłudze oraz zarządzaniu procesami płacowymi. Decydując się na outsourcing płacowy  nie musisz troszczyć się o cykl płacowy począwszy od wprowadzania danych do systemu płacowego poprzez kalkulację płac, obliczanie składek ZUS i podatków, aż po realizację należności i raportowanie.

Naliczanie Płac

Naliczanie wynagrodzeń i  świadczeń nieodpłatnych wynikających ze stosunku pracy oraz świadczeń i składek ubezpieczeń społecznych. Możemy także realizować przelewy.

Portal Pracowniczy

Portal Pracowniczy pozwoli wykonywać wiele zadań samodzielnie. Podgląd danych osobowych, składanie wniosków urlopowych czy dostęp do pasków płacowych to tylko niektóre dostępne funkcjonalności.

Paski płacowe

Sporządzamy i dostarczamy paski płacowe w wybranej przez Ciebie formie i określonym schematem. Paski
z RMUA lub bez możemy przekazywać do Ciebie lub bezpośrednio do pracowników.

Ustawowe deklaracje

W ramach ustawowych deklaracji  nasi eksperci przygotują m.in. zestawienia zobowiązań względem Urzędu Skarbowego, deklarację PIT oraz miesięczne i roczne deklaracje rozliczeniowe do ZUS.

Raporty płacowe i zestawienia

Przygotowujemy raporty płacowe wraz z zestawieniami odpowiednie dla Twojego biznesu, branży oraz potrzeb. Nasi specjaliści opracują dane i sprawozdania dostosowane do Twoich potrzeb.

Optymalizacja procesów płacowych

Bez względu na to, czy zlecasz naliczanie płac na zewnątrz czy robisz to wewnątrz firmy, pomożemy Ci w optymalizacji procesów płacowych w celu osiągnięcia jak największej efektywności.

Usługi płacowe – outsourcing płac

Fakty

  • Naliczanie płac zgodnie z wymogami ustawowymi i uregulowaniami wewnętrzymi
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz naliczanie składek na Ubezpiecznie Społeczne
  • Raportowanie ustawowe i sprawozdania dla zarządu
  • Dostęp online do danych płacowych 24/7
  • Portale Pracownicze