Outsourcing Księgowości

Kompleksowa księgowość, sprawozdawczość finansowa oraz zgodność z przepisami podatkowymi i rachunkowymi stają się łatwiejsze.

Przepisy dotyczące księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz podatków zmieniają się nieustannie. Trudno być na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami. Nasi eksperci pomogą
w zrozumieniu przepisów rachunkowych oraz przygotują raporty finansowe i księgowe zgodnie z wewnętrznymi potrzebami.

Realizując outsourcing księgowy, obok prowadzenia i aktualizacji ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji księgowej, przygotowujemy i składamy również deklaracje podatkowe w organach podatkowych.

Usługi Księgowe

Świadcząc usługi outsourcingu księgowości konfigurujemy plan kont oraz dbamy o wszystkie procesy księgowe – od wprowadzania danych, przez sprawozdawczość finansową, przygotowanie deklaracji podatkowych, po raportowanie ustawowe i archiwizację. Dzięki outsourcingowi w firmie możesz się skupić na ważniejszych celach przedsiębiorstwa.

Księgowa na Zastępstwo

Nagłe odejście pracownika z działu księgowości może przyczynić się do zachwiania rytmu pracy w firmie. Wiemy, jak możesz tego uniknąć. Udostępniamy naszego wyspecjalizowanego pracownika, który świadczy prace
w siedzibie Twojej firmy.

Raporty Finansowo-Księgowe

Sprawozdania i raporty finansowo-księgowe przygotowujemy według przepisów ustawowych i Twoich potrzeb – IFRS, US GAAP lub UK GAAP. Masz szybki dostęp do danych, kiedykolwiek ich potrzebujesz.

Sprawozdawczość Podatkowa

W Polsce przepisy księgowości, w tym podatkowe, nie należą do najprostszych, a zmiany w ustawodawstwie następują bardzo często. W ramach outsourcingu księgowego wspieramy Cię  w przygotowaniu sprawozdań podatkowych i odpowiadamy za ich zgodność
z przepisami polskiego prawa. Gwarantujemy, że rozliczenia w podatku dochodowym CIT, podatku VAT oraz  inne deklaracje i raporty księgowe składane do organów podatkowych sporządzane są prawidłowo i na czas.

Analizy Finansowe

Przygotowujemy wymagane sprawozdania księgowe oraz raporty ad-hoc, które ułatwiają podjęcie wielu decyzji biznesowych oraz spełniają potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości finansowo-księgowej organizacji.

Nadzór Księgowy

Realizacja usług księgowych w firmie wymaga dobrych procesów
i odpowiedniej kontroli. Przygotowujemy kwartalne kalendarze zawierające terminy składania wszystkich ustawowych i podatkowych dokumentów oraz raportów finansowo-księgowych. Informujemy o wszelkich zmianach w zakresie ustawowych wymogów dotyczących sprawozdawczości finansowej.

Rejestracja Działalności Gospodarczej

Międzynarodowe firmy rozpoczynające działalność w Polsce często szukają pomocy w interpretacji naszego prawa, prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rejestracji w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS. UCMS Group Poland ułatwia ten start.

Fakty

  • Księgowość i sprawozdawczość finansowa zgodnie z polskimi przepisami
  • Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSSF, IFRS, UK GAAP, US GAAP)
  • Podatek CIT i VAT
  • Rejestracja działalności