Administracja Kadrowa

Realizując usługi outsourcingu kadrowego towarzyszymy pracownikom Twojej firmy od momentu zatrudnienia, aż po przejście na emeryturę.

Zakres usług kadrowych

Administracja kadrowa składa się z wielu rutynowych czynności i może być pracochłonna w zależności od aktualnej sytuacji i trendów gospodarczych oraz sytuacji biznesowej Klientów. Dodatkowo sytuację komplikują zmieniające się regulacje i przepisy prawa pracy. UCMS Group Poland świadczy usługi administracji kadrowej, która jest ważnym, ale nie podstawowym aspektem biznesu Klientów. Dzięki temu outsourcing kadrowy pomoże Państwu skupić się na strategicznych działaniach w obszarze HR.

Zobacz zakres usług administracji kadrowej od UCMS Group Poland.

Specjalista ds. kadr w Twojej firmie

Firmy, które chcą, aby administracja kadrowa była prowadzona w ich siedzibie lub oczekują bezpośredniego wsparcia swojego zespołu HR w prowadzeniu procesów kadrowych, mogą skorzystać z usługi HR OnSite. Rozumiemy, że nie zawsze możliwe jest wydzielenie wszystkich procesów kadrowych na zewnątrz firmy. Wybierając HR OnSite możesz cieszyć się korzyściami płynącymi z pracy z doświadczonym dostawcą usług outsourcingowych i jednocześnie mieć pewność, że usługa kadrowa jest świadczona zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Poznaj usługę HR OnSite.

System kadrowy – portal pracowniczy

Jeśli chcesz zachować pełną kontrolę nad procesami kadrowymi w Twojej firmie, możesz skorzystać z nowoczesnych rozwiązań IT, którymi dysponuje UCMS Group (bez konieczności zakupu tych rozwiązań!) System ten, dzięki swojej prostocie oraz intuicyjności jest narzędziem, które wspiera podejmowanie decyzji dotyczących kadr oraz zarządzanie danymi Twoich pracowników. Dzięki swojej elastycznej budowie, jego użytkownicy  mogą wybrać tylko te funkcje systemu, które są dla nich istotne, np. ewidencję absencji, urlopów, a także zarządzanie procesem rekrutacji lub oceną pracowników. Każdy Klient UCMS Group, który zdecyduje się na skorzystanie z systemu kadrowego otrzymuje wsparcie specjalistów UCMS Group Poland.

Zobacz co oferuje system zarządzania kadrami.

Doświadczenia klientów

Outsourcing kadrowy, który świadczymy, odpowiada na potrzeby i problemy, z którymi na co dzień spotykają się firmy. Wiemy to, ponieważ rozmawiamy z Klientami o ich potrzebach i problemach, starając się znaleźć na nie rozwiązanie. Wpieramy ich działania, na każdym etapie współpracy, a ich wyzwania są naszymi wyzwaniami.

Zobacz co o outsourcingu kadrowym mówią nasi Klienci.

Usługi outsourcingu Kadr i HR w Polsce

Fakty

  • Kompleksowa administracja HR
  • Prowadzenie bilansu czasu pracy
  • Ustalanie uprawnień do urlopów
  • Raportowanie ustawowe i sprawozdania dla Zarządu
  • Dostęp online do danych kadrowych 24/7
  • Portale Pracownicze